logo lab
  • banner4.jpg
  • banner1.jpg
  • banner2.jpg
  • banner3.jpg
Home

News

New!

We would like to present our new product CerkoLab- EQSOL that allows modeling and simulation of the equilibria points in solutions.

Demonstration Version is available here: > Download DEMO <

Leaflet CerkoLab CerkoLab-EQSOLplik PDF
Cerko – The Golden Sponsor of the 58th Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society

Cerko the Golden Sponsor of the 58th Annual Scientific Meeting of the Polish Chemical Society that will take place in Gdańsk from 21st- 25th September 2015.
Various presentations and poster sessions are provided during the meeting:

„Ogólna metoda wyznaczania wartości CMC surfaktantów jonowych w układach o dowolnym stopniu złożoności.”,
S05KS27, Bogusław Pilarski, Janusz Młodzianowski, Dariusz Wyrzykowski*).

„Możliwości wykorzystania programu CerkoLab-EQSOL w nauczaniu chemii.”,
S09KS09, Janusz Młodzianowski, Bogusław Pilarski, Adam Liwo*).

„Badanie oddziaływań związków o znaczeniu biologicznym z surfaktantami metodą konduktometryczną.”,
S05P83, Janusz Młodzianowski, Bogusław Pilarski, Dariusz Wyrzykowski*).

„Badanie stabilności witaminy C w roztworach wodnych metodami elektrochemicznymi.”,
S05P84, Bogusław Pilarski, Janusz Młodzianowski, Dariusz Wyrzykowski*).

„Właściwości kompleksotwórcze kwasu N,N-bis(2-hydroksyetylo)-2-aminoetanowego (bufor Bicine).”,
M02P13,  Artur Sikorski*), Aleksandra Tesmar*), Bogusław Pilarski, Dariusz Wyrzykowski*).

„Właściwości kompleksotwórcze kwasu cytrynowego oraz izocytrynowego względem jonów kobaltu(II), niklu(II) oraz cynku.”,
M02P15,  Aleksandra Tesmar*), Dariusz Wyrzykowski*), Bogusław Pilarski, Lech Chmurzyński*).

--
*) Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański
-->